Historia

Tryton – w mitologii greckiej bóg morskich głębin i trzęsień ziemi. Uchodził za syna boga Posejdona i bogini Amfitryty oraz za brata nimfy Rode, a także za ojca Tritei, Trytonid, trytonów i Pallas. Należał do orszaku Posejdona i Amfitryty, uchodził za wychowawcę Ateny. Jego małżonką jest nimfa Libia. Tryton potrafił wzburzyć i uspokoić morskie fale. Podczas burzy dął w swoją ogromną muszlę.

Yacht Club „Tryton” w dniu 17.04.1986 roku został przyjety w poczet członków Katowickiego Okregowego Zwiazku Żeglarskiego i zarejestrowany pod nr 161.
Wymagało to wielu zabiegów i starań m.in. o objęcie patronatu nad klubem przez Dyrekcję nieistniejącej już kopalni KWK Jaworzno.
Wśród założycieli głównym motorem działań zmierzających do utworzenia YC był Janusz Piłat zainspirowany przez Jerzego Jarockiego – żeglarza z Pomorza (ówczesnego pracownika kopalni), oni też ochrzcili to przedsięwzięcie imieniem „TRYTON”.

W wyniku uzyskanego wsparcia ze strony Dyrekcji KWK, ZSMP oraz Koła LOK, w dniu 05.03.1986r. odbyło się zebranie założycielskie YC, po czym zakupiono 2 łódki klasy OMEGA a w roku 1987 Jacht MAK-474GT, oraz wybudowano pomost. Pracownicy KWK „Jaworzno” rozpoczęli budowę Ośrodka Sportów Wodnych „Sosina” zakupując 4 domki kempingowe które miały służyć żeglarzom oraz pracownikom kopalni.
Tak szybkie tempo budowy zaplecza dla YC uzyskano dzięki przychylności ludzi dobrej woli ówczesnych Władz Miasta oraz Kierownictwa KWK „Jaworzno”.

Do najbardziej pomocnych należeli;

Dyr. Kazimierz Wróbel,
Bogdan Krajewski,
Władysław Łyp,
Marek Góralczyk,
Stanisław Danek,

jak również wielu innych przekonanych, że żeglarstwo to wspaniały sposób na życie.

Od 1995 roku Y.C. „TRYTON” działa jako stowarzyszenie i działa znakomicie do tej pory, pomimo transforacji ustrojowych, prywatyzacji oraz zmian władz miejskich. Udało się to dzięki determinacji pierwszego Komandora Janusza Piłata oraz Komandorów Marka Jachimczyka i Jacka Janasa , przy wsparciu i wytrwałości żeglarzy oraz pomocy ze strony PKW S.A., gdzie najbardziej aktywnie wspierał klub Komandor Honorowy Janusz Jarczyk.
Obecnie w klubie kształci się już trzecie pokolenie żeglarzy – pasjonatów, dla których żeglarstwo i spędzanie aktywnego czasu nad wodą jest mocno zakorzenioną tradycją rodzinną.

Oprócz działalności rekreacyjno-wypoczynkowej prowadzi również szkolenia na stopień żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego. Organizuje rejsy morskie – stażowe i przygotowuje do podwyższenia kwalifikacji żeglarskich i motorowodnych, oraz operatora SRC.

1985 SOSINA TRYTON JANUSZ PIŁAT KOMANDOR

Trochę historii...

REGATY 2009

REGATY 2011