Historia

 Yacht Club „Tryton” powstał w latach ’80 –  jego założycielem i pierwszym komandorem był Janusz Piłat. Zaistniał jako klub żeglarski przy nie istniejącej już kopalni KWK Jaworzno .

Obecnie Y.C. „TRYTON” działa jako stowarzyszenie. Głównym rejonem jego działalności jest zalew Sosina w Jaworznie tam posiada swoją stanicę wodną i sprzęt żeglarski w postaci łodzi żaglowych typu omega (Murena , Pirania, Manta) łodzi El bimbo (Skorpena) oraz dwóch łodzi motorowych 30kM i 140kM.Posiada również jacht typu mak 747 GT (Tryton) na mazurach w Giżycku .

Oprócz działalności rekreacyjno-wypoczynkowej prowadzi również szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, sternika oraz starszego sternika motorowodnego.

Trochę historii...

REGATY 2009

REGATY 2011